Ahmet Çadırcı

Ahmet Çadırcı

Web Geliştirici


Ahmet Çadırcı... Kişisel web sitemde yer alan blog, video, podcast, iletişim ve sosyal medya hesaplarımın linkleri yer almaktadır. Ahmet Çadırcı olarak yeni yayına başladığım sitemde yazı, fotoğraf ve eğlenceli içerikler üretmeyi hedefliyorum. İçeriklere hızlı ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak abone olabilir ve takip edebilirsiniz.


Mikrobilgisayar Sistemleri Örnek Sorular

Aşağıdaki döngü bittiği zaman hangi pinler lojik 1 yapılmış olur?

for (int i = 3; i < 8; i=i+2){
digitalWrite(i, HIGH);
}

Cevap: 3,5,7 nolu pinler


Aşağıdaki program çalıştığında seri porttan hangi veriyi gönderir?

String kelime = “Merhaba test”;

Serial.print(kelime.length());

Cevap: 12


Aşağıdaki dizi a[1][4] olarak çağrıldığında hangi sayı gelir?

int a[3][5] = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, { 6, 7, 8, 9, 10 }, { 11, 12, 13, 14, 15 } };

Cevap: 10


Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veri gönderilir?

float x = 1.05;
float y = 1.55;
Serial.print(min(x,y));

Cevap: 1.05


Arduino programlama dilinde bulunan setup fonksiyonu ne zaman çalışır?

Cevap: Arduino’ya enerji verildiği anda


Arduino programla dilinde kullanılan “~” operatörü ne işe yarar?

Cevap: Operandın bütün bitlerini değiller.


Aşağıdaki tanımlanan değişkenler ile program çalıştırıldığı zaman “c” değişkeninin değeri ne olur?

int a = 489;
int b = 76;
int c = a^b

Cevap: 421


pinMode(13, INPUT) komutu ne işe yarar?

Cevap: 13 nolu pini giriş olarak ayarlar


Atmega ve bir çok denetleyicide bulunan Interrupt (kesme) nedir?

Cevap: Denetleyicinin o anki işi bırakıp başka bir işe yönelmesi


if (x > 75 || y > 30) koşulunun açıklaması nedir?

Cevap: x büyüktür 75 ve y büyüktür 30


I- Her işlemcinin kendine ait makine kodları vardır.

II- Yazdığımız bir program mutlaka makine koduna çevrilip bellekte öyle saklanmalıdır.

III- *.asm uzantılı dosyalar makine kodlarını içerirler.

Yukarıda makine kodu ile ilgili verilmiş olan açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap: I-II


Arduino Uno’da Char veri türünün bellekteki kapladığı alandır?

Cevap: 1 byte


I- Bilgisayar üzerindeki özel donanım parçaları üzerinde çalışırken, iyi bir denetim imkanı verir.

II- Program geliştirme ortamı yüksek seviyeli programlara göre daha kolaydır.

III- Küçük ve oturaklı, çalışabilir programlar yazılabilir.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi veya hangileri assembly programlama dilinin yüksek seviyeli programlama dillerine göre üstünlükleri arasında yer alır?

Cevap: I-III


Birleşik operatör olan “- - x” işleminin görevi nedir?

Cevap: x’in değerini 2 azaltır, sonra yeni değeri döndürür


Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veri gönderilir?

int x = -16;
Serial.print(abs(x));

Cevap: 16


I- Programın derlenmesi

II- Test ve kontroller

III- Program yazma işlemi

IV- Program algoritmasının oluşturulması

Yukarıda gömülü sistemler için program geliştirme aşamaları sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hanigsinde sıralama doğru olarak verilmiştir?

Cevap: IV-III-I-II


Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veriyi gönderir?

String test = “abcdefg”;
Serial.print(test.charAt(4));

Cevap: e


Arduino programlama dilinde Setup ve Loop fonksiyonlarının dışında tanımlanan değişkene ne ad verilir?

Cevap: Global değişken


Arduino Uno’nun 8 numaralı pinine bağlı hoparlörden nota çıkışı almak için hangi kütüphane kullanılabilir?

Cevap: Tone.h


Serial.available() komutu ne işe yarar?

Cevap: Seri porttan gelen verinin karakter sayısı kadar değer dönderir.


Mikrodenetleyicide olup mikroişlemci içerisinde bulunmayan bir yapıdır?

Cevap: Çevresel birimler


I- Yığın (Stack) hafızasındaki değer PC (Program Counter) içerisine aktarılır.

II- Program kesme vektörünün olduğu adrese gider.

III- PC (Program Counter) değerinin bir fazlası yığın (Stack) hafıza içerisine atılır.

IV- Kesme alt programı işletilir.

V- Kesme bayrağı kalkar.

Yukarıda kesme (interrupt) olayının meydana gelmesindeki olaylar sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu olaylar doğru bir sırada verilmiştir?

Cevap: V-III-II-IV-I


SPI protokolünün pinlerinden değildir?

Cevap: SDA


I- Genel amaçlı uygulamalardan daha çok özel amaçlı uygulamalar için üretilmişlerdir.

II- Sistemin üretim maliyetlerini düşürürler.

III- Genellikle çevresel birimleri, RAM, EEPROM ve program hafızası tümleşik üretilirler.

Yukarıda verilmiş olan açıklamalardan hangisi veya hangileri mikrodenetleyiciler için söylenebilir?

Cevap: I-II-III


Arduino Uno’daki A0-A5 nolu pinlerden analog çıkış alınabilir mi?

Cevap: Alınamaz


On tabanındaki 125 sayısının iki tabanındaki karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap: 1111101


İki tabanındaki (10100111) sayısının onaltı tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 0xA7


I- İşlet

II-Kod Çöz

III- Getir

IV- Yaz

Yukarıda bir işlemci içerisinde gerçekleştirilen işlemler sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu işlemlerin gerçekleştirilme sırası doğru olarak verilmiştir?

Cevap: III-II-I-IV


Bilgisayarın temel bileşenlerinden değildir?

Cevap: Kasa


I- VE Kapısı

II- VEYA Kapısı

III- XOR Kapısı

IV- VEYA-DEĞİL Kapısı

Yukarıda sıralanmış olan mantık kapılarının her birinin A ve B olmak üzere iki girişi vardır. A girişine dijital sıfır, B girişine dijital bir uygularsak kaç tane kapının çıkışı dijital bir olur?

Cevap: 2


Email adresinizi giriniz:

FeedBurner tarafından sağlanmaktadır.


YORUMLAR

comments powered by Disqus